El vocabulari de la natura: BROM

Aquesta setmana incorporem una nova paraula al nostre particular vocabulari de la natura. Es tracta de brom, utilitzada al Pallars per a referir-se a un <<núvol negrós, molt atapeït>>, definició recollida al Diccionari Català-Valencià-Balear. Segons aquest diccionari, brom és una masculinització de la paraula broma. Aquesta deriva del llatí brūma, <<vent d'hivern>>. 

Brom sobre un cim de la Vall Fosca, vist des de Beranui.

Amb el significat pallarès el mot sols està recollit al Gran Diccionari de la Llengua Catalana. En canvi, ni el Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (DIEC) ni el Diccionari Normatiu Valencià (DNV) en fan esment. 


Altre significat d'aquesta paraula també conegut al Pallars s'emmarca en l'expressió fer brom, amb el significat d'estar ennuvolat. Aquesta sí que està recollida pel DIEC i pel DNV, però amb la forma estar brom


Aquell dia feia brom a Beranui

REFERÈNCIES:
ALCOVER-MOLL. Diccionari Català-Valencià-Balear. http://dcvb.iecat.net
ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA. Diccionari Normatiu Valencià. http://www.avl.gva.es/dnv
ENCICLOPÈDIA CATALANA. Gran Diccionari de la Llengua Catalana. http://www.diccionari.cat
INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS. Diccionari de la Llengua Catalana. http://dlc.iec.cat

Comentaris