Entrades

Fraga - Molí de Baix - Sitja - Cantallops - Massarraval - Camí de Torrent de Cinca - Fraga

Imatges
Aquesta setmana us proposem una eixida fàcil i curta pel terme de la capital del Baix Cinca. Amb inici i final al nucli històric de Fraga, en ella visitem el molí de Baix i una enorme sitja per a cereal construïda per l'Estat espanyol en la dècada del 1960. També passem per les partides de Cantallops i de Massarraval, així com transitem pel camí de Torrent de Cinca a Fraga.  Arbres en flor en un dia de boira al terme de Fraga L'excursió comença al carrer de sant Jordi de Fraga. El nom de la vila deriva del llatí fraga , plural de fragum , "lloc de penyals", per la quantitat important de llometes i tossals sobre els quals s'ubica el nucli urbà i el seu terme més pròxim, segons afirma Álvaro Galmés de Fuentes a  Los topónimos: sus blasones y trofeos (2000). A  fil d'açò, la jurisdicció fragatina, de més de 437 quilòmetres quadrats, és una de les més grans de l'Estat espanyol. La població apareix ja esmentada per geògraf andalusí Abu-Abd-Al·lah

El vocabulari de la natura: CATXULL

Imatges
Aquesta setmana incorporem al nostre vocabulari de la natura una paraula nova que, literalment, ens obliga a ficar-nos les botes de faena i els guants, arromangar-nos les mànegues i enfonsar les mans en una d'eixes pasterades que, de la pudor que fan, generen la necessitat de fugir cames ajudeu-me d'allà on estiguen. Tal vegada aquesta no siga la millor invitació per a continuar llegint la publicació, però us prometem que, a través de la xarxa, ni sentireu l'olor ni notareu el tacte del catxull.  Però, què és un catxull? La resposta ens la proporciona el Diccionari Català-Valencià-Balear (DCVB), ja que ni el Diccionari de la Llengua Catalana (DIEC) de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ni el Diccionari Normatiu Valencià (DNV) de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) inclouen aquest terme. Així és que 'catxull' és un mot sinònim de 'fangutxer' i, segons el DCVB, fa referència "especialment" al "fanguet molt clar del fem dels co

Chóvar - Embassament d'Ajuez - Corral del Rebelde - El Castillet - Castell de Chóvar - Chóvar

Imatges
Aquesta setmana us proposem una excursió pel terme de Chóvar, localitat de la serra d'Espadà que ja hem visitat en altres ocasions i que forma part de la comarca valenciana de l'Alt Palància. D'ella hem visitat ja, entre d'altres, els corrals de Guarga i el Rubial , i també la zona on va estar l' alqueria islàmica de Bellota . Dóna la casualitat, o no, que tot el terme xover que havíem trepitjat fins ara parava a ponent de la localitat. D'aquesta manera, en l'eixida que us presentem hui, caminem a orient de Chóvar, i ascendim a la muntanya del Castillet, penya situada a 691 metres sobre el nivell de la mar on han aparegut restes d'un establiment de l'època dels ibers.  Tal com vam explicar en el seu moment, el topònim de Chóvar deriva de l'àrab  /júw-wa/ , que significa "vall, foia, depressió", segons la tesi de Carme Barceló a Toponímia aràbiga del País Valencià (1983). La -r final seria, doncs, un afegió posterior, com aquell que va