Entrades

Rialp - Central de Rialp - Altron - Sorre - Bernui - Plans de Bernui - Capella de santa Anna - Caregue - Escàs - Castell de Rialp - Rialp

Imatge
Aquesta setmana us proposem una eixida per la comarca del Pallars Sobirà, amb començament i acabament a Rialp. En ella visitem els pobles d'Altron, Sorre, Bernui, Caregue i Escàs. A més a més, passem pels plans de Bernui i per la capella de santa Anna, i visitem les ruïnes del castell de Rialp. Algunes de les esglésies d'aquestes localitats ja les vam esmentar a l'article Un viatge incomplet a esglésies del Pirineu , de l'any 2020. Els pobles d'Altron, a l'esquerra, i Sorre, a la dreta, vistos des de la capella de santa Anna L'excursió comença a l'avinguda de la Generalitat, situada als afores de Rialp, vora el riu de sant Antoni. Segons assenyala el DCVB, el nom d'aquest poble deriva del llatí  rivu albu , que vol dir "riu blanc". La denominació oficial és Rialp, acabat en -p, malgrat que la solució ortogràfica genuïna del català seria Rialb, amb -b. Sobre açò existeix una certa polèmica, que també ha estat reproduïda en altres indrets del