Entrades

Al voltant del topònim d'un mas de l'Alt Millars: el dels Frares

Imatges
L'ésser humà té una tendència irrefrenable a opinar sobre qualsevol afer que li passa pel davant, siga o no siga expert en la matèria. Ara que vivim immersos en una pandèmia, de baix de les pedres han eixit munions d'entesos en immunologia, virologia i vacunes, que en febrer de l'any passat eren incapaços de definir què és una prova PCR. I així, en totes les coses de la vida.  L'etimologia és un àmbit que no s'ha salvat d'aquesta inclinació del homo sapiens  i, al llarg dels anys, molts ignorants atrevits, sense cap maldat, o amb ella, han dit la seua sobre d'on provenen certes paraules. Quant a la determinació de l'origen dels topònims, aquest atreviment ha arribat ben lluny, ja que som capaços d'imaginar-nos qualsevol història a fi de poder explicar el per què dels noms dels llocs que ens envolten. Açò, entre centenars d'exemples, ha dut a pensar durant molt de temps que la vila d'Onda, a la Plana Baixa, devia el seu nom a un tal Saoro, sup

Alfés - Vinfaro - Cabana d'Aspa - Pintures rupestres d'Alfés - Molí de Fanxiquet - Alfés

Imatges
Aquesta setmana us proposem una excursió per la comarca del Segrià. En ella caminem pràcticament tota l'estona pel terme d'Alfés, localitat on comencem i acabem l'itinerari. Ara bé, també trepitgem de manera molt breu els termes de Lleida, de Sunyer i de Montoliu de Lleida, i un poc més el d'Aspa. Al remat, una ruta de poc més de dèsset quilòmetres on visitem els tossals de Vinfaro, habitats en l'edat del Bronze i també en època islàmica, i les pintures rupestres d'Alfés, entre d'altres llocs d'interés. Lleida, la ciutat llunyana del poeta Màrius Torres, des del tossal nord de Vinfaro, que ha estat anomenat amb el topònim del tabac de Vinfaro L'excursió comença a la plaça de la Bassa d'Alfés, des d'on eixim cap al nord-oest a fi d'enllaçar amb l'avinguda de les Garrigues, que és la carretera L-700 i es correspon amb el traçat original de la carretera que uneix Tortosa amb Lleida. El topònim de la localitat és àrab, i segur