El vocabulari de la natura: BILORDA

Aquesta setmana us presentem una nova edició de la sèrie El vocabulari de la natura. Hui, la protagonista és la paraula 'bilorda', definida pel Diccionari de la Llengua Catalana (DIEC) de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) com 'brossa, farda'. En els mateixos termes la defineix el Diccionari Normatiu Valencià (DNV) de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).

Per això, hem d'anar al Diccionari Català-Valencià-Balear (DCVB) per a trobar una definició més completa del terme. Ací se'l defineix com 'brossalla, vegetació menuda o residus de fullam i branquetes'.


Etimològicament, bilorda, i la seua variant bulorda, deriven d'algun mot preromà de l'estil de *veróccita que compartiria arrel amb la paraula sinònima 'brossa', segons exposa el Gran Diccionari de la Llengua Catalana (GDLC).

Pel que fa al seu àmbit d'ús, d'acord amb el DCVB, aquest se circumscriu a les dues comarques empordaneses, l'Alt i el Baix Empordà, i als entorns de les localitats d'Osor, a la Selva, i de Torelló, a Osona. Més enllà, hi ha dues masies anomenades can Vilorda, amb v, al Vallès Oriental: l'una al terme de Montseny i l'altra al de Sant Pere de Vilamajor. Nogensmenys, desconeixem si aquests topònims guarden relació amb la bilorda que ací ens ocupa.

REFERÈNCIES
ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA. Diccionari Normatiu Valencià. http://www.avl.gva.es/dnv

ALCOVER-MOLL. Diccionari Català-Valencià-Balear. http://dcvb.iecat.net

ENCICLOPÈDIA CATALANA. Gran Diccionari de la Llengua Catalana. http://www.diccionari.cat

INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA. Visor VISSIR. http://www.icc.cat/vissir3/

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS. Diccionari de la Llengua Catalana. http://dlc.iec.cat

Comentaris