Ivars - Montaler - El Bullidor - Barbens - Ermita de la Mare de Déu de l'Horta - Ivars

Aquesta setmana us proposem una eixida per les comarques del Pla d'Urgell i de l'Urgell, amb inici i final al poble pladurgellenc d'Ivars, on va nàixer l'escriptora Maria Mercè Marçal, i on fou soterrada en morir l'any 1998. La ruta ens duu a visitar Montaler, el Bullidor i el poble veí de Barbens, així com també l'ermita de la Mare de Déu de l'Horta.

Vista llunyana de Barbens

L'excursió comença just enfront de l'ajuntament d'Ivars d'Urgell. Des d'allà arranquem en direcció nord-oest pel passatge de Felip Rodés. En acabant, trenquem cap a la dreta, tot resseguint l'avinguda del Primer de Maig fins a abandonar el poble i endinsar-nos en la partida de Los Vedats. L'avinguda, ara, s'ha convertit en la carretera LV-3344, que es correspon amb el camí ral de Bellpuig. 

Avinguda del Primer de Maig

Mural dedicat a l'escriptora ivarsenca Maria Mercè Marçal

Camí ral de Bellpuig, a la LV-3344

En cosa d'un parell de minuts, passem a tocar del cementeri del poble. Pocs metres més enllà del recinte mortuori, arribem a la masia del Sabater. 

Cementeri d'Ivars

Masia del Sabater

En aquest punt, tombem a la dreta i creuem la sèquia segona del canal d'Urgell, tot abandonant el camí ral de Bellpuig per a incorporar-nos al que va d'Ivars a la Fuliola. Avancem en direcció nord-est per la banda septentrional de la partida de Los Vedats. El camí no té pèrdua i, en poc més de deu minuts, fem cap a Montaler. 

Camí d'Ivars a la Fuliola

Sèquia segona del canal d'Urgell

Camí d'Ivars a la Fuliola

Fent amics

Del poble de Montaler queda una masia fortificada, mig abandonada, que fou reformada al segle XVII. L'any 1378, al fogatge general de Catalunya, s'hi comptava un foc noble al lloc. El seu topònim provindria del llatí monte aleni, que significa "lloc on s'aixafa el raïm", segons apunta Antoni Bach a Evolució i Problemàtica de l'Onomàstica en el Baix Urgell.

Al seu interior, al qual no s'hi pot accedir, hi és un temple dedicat a la Mare de Déu de Montserrat. Envoltem completament el recinte i, en acabant, prenem cap a la dreta, en direcció sud-est, el camí de Montaler al Bullidor. 

Montaler

Accés a Montaler

Interior de la masia fortificada

Finestres, amb la inscripció de l'any 1631

Finestres tapiades amb la inscripció
"Monsarate" a la banda de dalt

Caminem en paral·lel al reguer del Bullidor, que para uns metres més enllà a mà dreta. Breument, ens endisem pel terme de Tornabous, a la comarca veïna de l'Urgell, però, de seguida, retornem al Pla d'Urgell, ara no obstant pel terme de Barbens.

Camí de Montaler al Bullidor

De seguida, veiem davant de nosaltres el poble del Bullidor, un xicotet nucli del qual destaquen les ruïnes del castell i de l'església, dedicada a la Nativitat de la Mare de Déu. Travessem el Bullidor i n'eixim per la banda d'orient a través del camí, ara dit, del Bullidor a Barbens.

Entrada al Bullidor des del camí de Montaler

Cobert

Carrer principal del poble

Interior de les ruïnes de l'església de la
Nativitat de la Mare de Déu del Bullidor

Detall d'una pintura del temple

Una altra vista de l'església del Bullidor. En primer
terme, basament de la creu de terme del poble, una obra
de l'any 1546 que va ser traslladada a Barbens

La creu, al seu lloc original, l'any 1917
Fotografia: Arxiu Albert Bastardes

Passem a la vora del cobert del Jacques i, en acabant, a la primera ocasió que tenim, girem a la dreta pel camí del Tarròs a Barbens. Poc més enllà, arribem a la granja Caelles i, després, a la masia del Paner. Al remat, per la partida de Los Perers, entrem a Barbens.

Cobert del Jacques

Camí del Bullidor a Barbens

Una mirada cap al nord

Camí del Tarròs a Barbens

Granja Caelles

Mas del Paner

L'origen del nom de Barbens és discutit perquè mentre alguns com Moran, Batllet i Rabella, a Topònims catalans: etimologia i pronúncia (2002), el fan vindre de l'antropònim llatí Barbanus, altres com Galmés de Fuentes, a Los topónimos: sus blasones y trofeos (2000), opina que prové de l'arrel precèltica bar o ber, "altura", d'on bar-b significaria "muntanya". Caminem per dins del poble, pels carrers de Ramon y Cajal i d'Urgell. Amb el darrer, que es correspon amb el camí de Barbens a Ivars, deixem la localitat enrere, tot travessant el conjunt d'habitatges i coberts de la masia del Pau.

Travessant la masia del Pau

Habitatges a la masia del Pau

Després, passem per cal Tous i, al cap d'un quart d'hora d'haver deixat Barbens, entrem a Ivars pel carrer de l'Ermita. Trenquem a l'esquerra per l'avinguda de la Mare de Déu de l'Horta per a visitar la seua ermita, construïda entre els segles XVI i XVII. Tal com expliquen els goigs que es canten en el seu honor, la imatge de la Mare de Déu de l'Horta aparegué dins d'un om. En acabant, la portaren a l'església del poble, però com que la imatge retornà allà on havia estat trobada, es feu l'ermita actual.

Cal Tous

Camí de Barbens a Ivars

Ermita de la Mare de Déu de l'Horta

Interior de la nau amb la imatge de la 
Verge dins del seu cambril

Hostatgeria

Creu a tocar de l'ermita

En acabant de veure-la, pel carrer del Jardí, en direcció nord-oest, travessem el poble i, en arribar a la plaça del bisbe Coll, posem el punt i final a l'excursió.

Carrer del Jardí

Per últim, ací teniu l'enllaç de la ruta a Wikiloc, amb el desig que us agrade.

Comentaris