El vocabulari de la natura: BINAR

Aquesta setmana incorporem una nova paraula al nostre particular vocabulari de la natura. Es tracta d'un terme vinculat a l'agricultura al qual el Diccionari Normatiu Valencià (DNV) de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) i el Diccionari Català-Valencià-Balear (DCVB) li donen un significat, mentre que el Diccionari de la Llengua Catalana (DIEC) de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) li'n dóna un altre lleugerament diferent. Ens referim al verb 'binar' que, per al DCVB, és "llaurar per segona vegada dins el mateix any". També ho és per al DNV, que el considera sinònim de 'mantornar', "fer la segona llaurada a la terra, abans de sembrar". En canvi, el DIEC indica que 'binar' vol dir "llaurar superficialment per a destruir les males herbes dels conreus, escrostar o esterrossar".

En qualsevol cas, tenim entre mans un mot usat sobretot a les Illes Balears l'etimologia del qual, d'acord amb el DCVB, remet al llatí *bīnāre, que significa "fer per segona vegada", en aquest cas la llaurada. Ara bé, en alguns indrets, empren el verb 'minar' en lloc de 'binar', que és un derivat d'aquest nascut com a conseqüència d'una modificació operada per la influència del més conegut verb 'minar', "excavar i obrir una mina o mines" (DCVB). Pel que fa a 'mantornar', del llatí manu turnare, "girar amb la mà", aquest verb sinònim és utilitzat en pràcticament tot el català occidental, des d'Andorra fins a la Safor, i també vol dir, a més a més, "girar la terra d'horta amb l'aixada, formant un cavalló" (DCVB). Tant 'binar' com 'mantornar' conviuen a la meitat del sud del País Valencià amb el verb 'travessar', que reapareix a les comarques de Barcelona i a Mallorca, i amb l'expressió 'segona rella', documentada també en el dialecte tortosí, d'acord amb el volum quart del Petit Atles Lingüístic del Domini Català, de Joan Veny (2013).

Un pagès llaurant la terra
Foto: Marc Pascual

Per una altra banda, sí que coincideixen el DNV, el DIEC i el DCVB en assenyalar que 'binar' té un altre significat que defuig del nostre àmbit. I és que també serveix per a referir-se a la situació d'un sacerdot que, en un mateix dia, celebra dues misses. 


REFERÈNCIES

ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA. Diccionari Normatiu Valencià. avl.gva.es/dnv

ALCOVER-MOLL. Diccionari Català-Valencià-Balear. dcvb.iecat.net

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS. Diccionari de la Llengua Catalana. dlc.iec.cat

VENY, Joan (2013). Petit Atles Lingüístic del Domini Català. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.

Comentaris