El vocabulari de la natura: TOMELLO

Aquesta setmana actualitzem el bloc amb una nova paraula per al nostre particular Vocabulari de la Natura. Hui presentem el mot tomello que, segons la definició del Diccionari Normatiu Valencià (DNV) de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, vol dir: <<mata (Thymus vulgaris) de fins a trenta centímetres, de fulles molt estretes i de flors blanques o de color de rosa, que creix per gran part de l'àmbit mediterrani, i és molt utilitzada com a planta medicinal, aromàtica i culinària>>. Tal vegada aquesta definició i el nom científic vos recorde al timó, o al timonet, o a la farigola. Tot són noms per a referir-se al mateix vegetal, i tomello és un altre sinònim menys conegut.


D'entrada pot semblar que tomello és un calc del castellà tomillo, que és com els nostres veïns de l'oest es refereixen a aquesta mata. Però Alcover i Moll, al seu Diccionari Català-Valencià-Balear (DCVB), fan vindre la paraula del llatí thymus, que els mossàrabs valencians haurien transformat en tomello. Així doncs, timó, timonet i tomello comparteixen origen llatí. Farigola, per la seua banda, té un origen discutit. Concretant encara més, el Diccionari de l'Enciclopèdia Catalana, fa derivar tomello del llatí vulgar thumellu, que tenia l'origen en thymus i aquest del grec thýmos.

Tomello és un mot exclusiu del País Valencià. Novament Alcover i Moll el registren a Alzira, Alginet, Riba-roja, el Maestrat, València, ... . D'acord amb el Carles Segura, és l'única forma coneguda per a referir-se a aquesta mata en la comarca del Baix Vinalopó, mentre que a l'Alacantí conviu amb timonet i friula (un altre sinònim. Aquest, però, no el recull el DNV. El trobem al DCVB com a variant dialectal de farigola a la zona d'Altea i d'Alacant).  


Tomello està acceptat pel DNV de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, i també registrat al DCVB d'Alcover i Moll, i al Diccionari de la Llengua Valenciana de la secessionista i sense capacitat normativa Reial Acadèmia de Cultura Valenciana. 
En canvi, el Diccionari de la Llengua Catalana (DIEC) de l'Institut d'Estudis Catalans no la recull. Únicament accepta tomell, una variant formal de tomello amb la pèrdua de la -o final. Aquesta variant també la trobem al DCVB, però no al DNV.

FONTS:
ALCOVER-MOLL. Diccionari Català-Valencià-Balear. http://dcvb.iecat.net
ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA. Diccionari Normatiu Valencià. http://www.avl.gva.es/dnv
ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de l'Enciclopèdia Catalana. http://www.diccionari.cat
INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS. Diccionari de la Llengua Catalana. http://dlc.iec.cat
REIAL ACADÈMIA DE CULTURA VALENCIANA. Diccionari General de la Llengua Valenciana. http://diccionari.llenguavalenciana.com/general/
SEGURA, Carles (2003). Una cruïlla lingüística: caracterización del parlar del Baix Vinalopó. Alacant: Universitat d'Alacant.

Comentaris