El vocabulari de la natura: QUINTANA

Hui afegim una nova paraula al nostre vocabulari de la natura i ho fem amb el terme quintana, paraula que en la llengua popular té múltiples accepcions però que la llengua normativa únicament la defineix com un "camp, pastura, vora un mas o un poblat" (Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans / DIEC). Aquest significat coincideix amb el conegut arreu del País Valencià, el Baix Ebre, la Plana de Vic i el Moianès, d'acord amb la distribució geogràfica del Diccionari Català-Valencià-Balear (DCVB).

Ubicació de la partida de les Quintanes respecte al nucli urbà d'Almiserà (la Safor).

Etimològicament deriva del llatí quintāna, de quintus, cinquè (DCVB). El Gran Diccionari de la Llengua Catalana (GDLC) la fa vindre de quintanus, "de cinc en cinc". Aquesta etimologia es podria explicar a través d'una de les accepcions recollides al GDLC: "terra conreada després de cinc anys d'haver estat rompuda". També la vinculen amb el número cinc a Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat), on vol dir: "mesura de terra equivalent a cinc mujades" (DCVB).

Quintana de Baix i Quintana de Dalt envoltant el Trull, 
al terme de Vilalba Sasserra (Vallès Oriental).

També en l'àmbit de la natura, a Es Llombards (Mallorca) es diu quintana a una herba que naix a les vores dels camins i per les terres no llaurades (DCVB). Per altra banda, Quintana és un cognom molt repartit arreu de Catalunya, el País Valencià i les Balears (DCVB).

REFERÈNCIES
ALCOVER-MOLL. Diccionari Català-Valencià-Balear. http://dcvb.iecat.net

ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA. Diccionari Normatiu Valencià. http://www.avl.gva.es/dnv

ENCICLOPÈDIA CATALANA. Gran Diccionari de la Llengua Catalana. http://www.diccionari.cat

GENERALITAT VALENCIANA. Visor TERRASIT. http://terrasit.gva.es/val/

INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA. Visor VISSIR. http://www.icc.cat/vissir3/

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS. Diccionari de la Llengua Catalana. http://dlc.iec.cat

Comentaris