Dotze noms de lloc de la vall d'Almonesir en dues escriptures de 1659

Amb la signatura 183, el fons antic de la Biblioteca Valenciana conserva el protocol dels anys 1657, 1658 i 1659 del notari Pedro Polo, que exercia a la ciutat de Sogorb. Com sol succeir amb aquesta classe de documents, a través de les seues pàgines, que en aquest cas en són més de cinc-centes, podem fer-nos una composició de com eren aleshores les relacions particulars entre les persones d'una contrada determinada. Hi figuren compravendes, donacions, testaments, dots, entre d'altres tipus d'escriptures. 

Per a aquesta publicació n'hem seleccionat dues de les que apareixen en aquest protocol. Van ser atorgades a les acaballes de febrer de 1659 amb motiu del casament entre Francisco Alejandro, de l'Algímia d'Almonesir, i Merenciana Valero, d'Aïr. En elles llegim tot un seguit de topònims de la vall d'Almonesir, situada en un extrem de la serra d'Espadà i dins de la comarca de l'Alt Palància, i en la qual estan enclavades aquestes dues localitats. Precisament la segona, hui dia, és coneguda amb el nom de la Vall d'Almonesir. 

El castell d'Almonesir dóna nom a la vall

La primera escriptura l'atorgà Catalina Granell, veïna de l'Algímia, vídua de Juan Alejandro i mare de Francisco Alejandro. Va des de la plana 70r fins a la 72r del protocol i anomena com a testimonis de la mateixa els llauradors Juan Gil i Gabriel Granell, els dos de l'Algímia. Després dels formalismes en llatí, continua en castellà i explica que Catalina donà: "[f. 70v] ... Primo una cassa en dicho lugar [l'Algímia d'Almonesir] que confrenta con cassa de Jusepe Estevan, con cassas de Anton Luna y con cassa de Jusepe Ximeno Calle en medio. Ittem un bancal de tres barchillas de sembradura en la partida de San Joan confrenta con tierras de Pedro Silvestre con tierras de Sebastian Alexandre y rambla del Señor. Ittem quatro peonadas viña y dos majuelo partida del plano que confrentan con Sebastian Alexandre por dos partes y con viña [f. 71r] de mi dicha Donadora. Ittem dos tafullas de tierra partida de La Alfondiga confrentan con tierras de Miguel Granell mayor con tierras de Jusepe Bayo y con rambla. Ittem una tafulla puesta en dicha huerta confrenta con tierras de Simon Calvo con tierras de Joan Cosme y con tierras de Miguel Granell. Ittem tres Jornales secano poco mas o menos en La Rodana confrentan con Sebastian Alexandre con Poviles de Tomas Granell y montes. Ittem una heredad en el monte confrenta con Camino de Gaibiel Camino de la Vall y era del Campo. Ittem un Ygueralico puesto en el camino de la fuente confrenta con Joan Ximeno mayor con barranco y con açagador. Ittem et ultimo un Alcornocal puesto en el partida del barranco el Cañar confrenta con Bernardino del bayo con Simon Calvo y Camino de Villamalud ...".

La segona escriptura l'atorgaren Jaime Valero i Vicenta del Toro, veïns d'Aïr i pares de Merenciana Valero. Va des de la plana 72r fins a la 73v del protocol i menciona com a testimonis de la mateixa els llauradors Miguel Granell i Francisco del Toro, ambdós d'Aïr. A diferència de l'anterior, la redactaren del tot en llatí. Hi diu que Jaime i Vicenta donaren: [f. 72v] ... Ittem quodam Sicanum francum et quitium situm et positum in partita appellata de la Rodana confrontatum cum terris Gasparis Valero et cum montibus alvis siue montes blancos. Ittem et ultimo quondam hereditatem sitam et possitam in partita vulgo dicta de los seis almudes tentam sub directo Dominio domini directi dicto Vallis de Almonecir (...) confrontatam cum terris Michaelis Granell cum terris Francisci del [f. 73r] Toro et cum terris Joannis Ximeno ...".

L'Algímia vista des del camí d'Almedíxer

A la llum d'aquestes línies, aquest parell d'escriptures proporciona una dotzena justa de topònims de la vall d'Almonesir. Una desena pertanyen ara al municipi de l'Algímia, mentre que només un es troba en el de la Vall. El del "camino de la Fuente" no ens ha estat possible de situar en no especificar la font a la qual fa referència. A banda, hi figuren una rambla genèrica, que segurament siga la del Baladrar, que al mateix temps podria ser la rambla del Señor, i un "barranco", que desconeixem quin és. També és anomenada una "huerta", que amb tota probabilitat és la de l'Alfàndega. Altrament, és evident que el camí dit de la Vall és el que unia l'Algímia i Aïr, malgrat que el Nomenclator Toponímic Valencià (NTV) no l'esmente.


Topònims de la vall d'Almonesir anomenats en 1659, amb les seues formes contemporànies d'acord amb el Nomenclàtor Toponímic Valencià i el terme que els correspon en funció de la divisió d'aquesta contrada en dos municipis diferents.
Font: Elaboració pròpia.

Observem, igualment, com la majoria dels topònims han estat conservats. Només un microtopònim, que és el de l'era del Campo, sembla difícil de poder ubicar amb precisió, tot i que pareix que aquest paratge era pròxim a la cruïlla dels camins que des de l'Algímia van a Gaibiel i a la Vall. La resta dels noms de lloc que no hi figuren al NTV, deixant de banda el del camí de la Vall, que es correspon amb l'actual carretera, podrien ser fàcilment identificables a través de l'examen de més documentació.

DOCUMENTS

BV. Fons antic, Mss/183.

RECURSOS ELECTRÒNICS

INSTITUT CARTOGRÀFIC VALENCIÀ. Nomenclàtor Toponímic Valencià. Disponible en línia a: https://icv.gva.es/auto/aplicaciones/visors_tematics/nomenclator/nomenclator_visor/?locate=ca.

Comentaris