El vocabulari de la natura: APRÉS

Aquesta setmana incorporem una nova paraula a la nostra sèrie El vocabulari de la natura. Es tracta del terme 'aprés' que, a banda de ser sinònim de 'després', té un homònim que vol dir "lloc destinat a munyir-hi el bestiar", segons explica el Diccionari de la Llengua Catalana (DIEC) de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC). En la mateixa línea, el Diccionari Normatiu Valencià (DNV) de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) manifesta que un aprés és un "lloc estret i llarguerut on es muny el bestiar".

Exemple d'un aprés construït aprofitant una sopalma natural.

Aquest matís que proporciona el DNV a la definició del DIEC és important pel que fa a l'etimologia del mot. Així és que, d'acord amb el Diccionari Català-Valencià-Balear (DCVB), prové del llatí apressu, que vol dir "estret, oprès". 

El mateix DCVB assenyala sobre els apressos que la seua llargària "depèn del nombre d'ovelles que componen la guarda". I és que com insistí mossèn Griera (1928), en aquest tipus de corrals només són munyides les ovelles. De les vaques se n'extrau la llet directament al pati, a la quintana o, si plou, al bouer. Griera, a banda, afirmà que un aprés pot ser també un corral per a tancar el ramat quan fa fred.

Pel que fa a l'ample dels apressos, és calculat en funció del nombre de munyidors. "Si la guarda és petita que basti un home per munyir, l'aprés sol tenir d'amplària una passa afavorida; si els homes que han de munyir són dos, té dues passes; si són tres, tres passes", indica el DCVB, i afegeix que ara aquesta classe de corralisses ja tenen teulada, cosa que antigament sembla que els hi mancava.

REFERÈNCIES

ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA. Diccionari Normatiu Valencià. avl.gva.es/dnv

ALCOVER-MOLL. Diccionari Català-Valencià-Balear. dcvb.iecat.net

GRIERA, Antoni (1928). Feines i costums que desapareixen. Butlletí de dialectologia catalana, v. 16, p. 1-40.

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS. Diccionari de la Llengua Catalana. dlc.iec.cat 


Comentaris