El vocabulari de la natura: VOLVA

Aquesta setmana publiquem una nova entrega del nostre particular vocabulari de la natura. La paraula protagonista de hui és 'volva', que també s'ha escrit com a 'bolva' o 'olva', i que, d'acord amb el Diccionari de la Llengua Catalana (DIEC) de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) vol dir "filament, pellofa, etc., diminuts". D'una manera més general, el Diccionari Normatiu Valencià (DNV) de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) diu que les volves són "partícules menudes i lleus d'un cos que l'aire s'emporta fàcilment". 

A la vista d'aquestes caracteritzacions, és el Diccionari Català-Valencià-Balear el que ens dóna la definició exacta que ens ocupa: "pellofa amb aresta que cobreix el gra de blat i d'altres cereals; conjunt de fragments de clovella i aresta dels cereals" (DCVB). Amb aquesta idea, el mot és conegut a la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i el Berguedà, a més a més d'Andorra. Així mateix, com assenyala el Gran Diccionari de la Llengua Catalana (GDLC), està documentat des del segle XIV.


Camp de blat a Gallecs, al terme de 
Mollet del Vallès, al Vallès Oriental
Foto: Rafael Ferran

Pel que fa al seu origen etimològic, pareix derivar d'un terme preromà *ŭlva, amb el significat  de "pellofa" (DCVB).

REFERÈNCIES
ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA. Diccionari Normatiu Valencià. http://www.avl.gva.es/dnv

ALCOVER-MOLL. Diccionari Català-Valencià-Balear. http://dcvb.iecat.net

GRUP ENCICLOPÈDIA CATALANA. Gran Diccionari de la Llengua Catalana. http://diccionari.cat

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS. Diccionari de la Llengua Catalana. http://dlc.iec.cat

Comentaris