El vocabulari de la natura: PEAL

Aquesta setmana incorporem una nova paraula al nostre vocabulari de la natura. Ja que és temps d'hivern, us animem a entrar en calor amb els peals. Tanmateix, no sabreu què són si busqueu aquest terme al Diccionari de la Llengua Catalana (DIEC) de l'Institut d'Estudis Catalans. Sí que hi apareix, però, al Diccionari Normatiu Valencià (DNV) de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Tot i això, dóna una definició molt àmplia i el fa sinònim de "calcetí". És per això que reproduïm la caracterització que en fa el Diccionari Català-Valencià-Balear (DCVB), que diu que un peal és un "calcetí de roba de llana feta en casa".

En efecte, ara que és època de fer fred, de ben segur que a més d'un li aniria bé aquesta peça de roba de llana, el nom de la qual deriva del llatí pĕdāle, que vol dir "propi del peu" (DCVB). Endemés, ja es nota on fan servir els peals, perquè el mateix DCVB assenyala que el mot és conegut al Pallars, però també a les comarques de Castelló on, tot i ser les altures molt més modestes que les pallareses, la frescoreta apreta també de valent en aquests mesos.

Un exemple de peal

També existeix la variant "peial", amb el mateix significat i que prové del mateix terme llatí, tot i que l'evolució fonètica ha estat diferent (Recasens i Vives, 2017).

REFERÈNCIES
ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA. Diccionari Normatiu Valencià. avl.gva.es/dnv

ALCOVER-MOLL. Diccionari Català-Valencià-Balear. dcvb.iecat.net

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS. Diccionari de la Llengua Catalana. dlc.iec.cat 

RECASENS I VIVES, Daniel (2017). Fonètica històrica del català. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.

Comentaris