ARBECA - Els Vilars

La Fortalesa dels Vilars, a Arbeca (Les Garrigues), és un jaciment únic dins el món ibèric. Descoberts el 1975, Els Vilars daten de la primera edat del ferro (vora uns 775 anys a.C.) i, a part de ser una fortalesa inconquerible, la societat antiga que l'habitava (prèvia als ibers) va romandre al territori fins els segles IV-III a.C. En la seua última etapa, els pobladors experimentaren una iberització i, a més a més, van donar pas a la famosa civilització ilergeta.


Comentaris