El vocabulari de la natura: JOVADA

Jovada és el terme que incorporem aquesta setmana al nostre vocabulari de la natura. La definició que arreplega el Diccionari Normatiu Valencià és la següent: <<antiga mesura superficial agrària equivalent en terres valencianes a trenta-sis fanecades, aproximadament tres hectàrees>>.

Aquesta paraula té el seu origen en l'extensió de terra que una parella de bous podia llaurar en un sol dia. Els bous portaven un jou al cap o al coll per a junyir-los, i d'ací jovada. Així doncs, la seua etimologia es remunta al llatí iugu. A terres valencianes, la jovada ha quedat enregistrada en el topònim d'Alcalà de la Jovada, cap del municipi de la Vall d'Alcalà, a la comarca de la Marina Alta.

Fotografia de l'Ajuntament i de l'Església d'Alcalà de la Jovada
(Fotografia de Joanbanjo)

L'ús d'aquesta mesura agrària es remunta a l'època romana. No és uniforme i, segons el territori en el que ens trobem, té unes equivalències o en té unes altres. En el País Valencià, com diu la definició abans esmentada, una jovada s'aproxima a tres hectàrees. No obstant això, a Mallorca, per exemple, en són 11,96. Des del segle XIV no s'empra generalment. Conseqüentment, no es tracta d'una paraula gaire freqüent en la nostra llengua corrent.

Jovada és un terme acceptat tant per l'Institut d'Estudis Catalans com per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. També està recollit al Diccionari Català-Valencià-Balear d'Alcover i Moll, on se cita un text del Llibre del Repartiment del Regne de València per a exemplificar l'ús d'aquesta paraula en la llengua escrita. Finalment, la RACV inclou el mot en el seu diccionari secessionista.

REFERÈNCIES:
ALCOVER-MOLL. Diccionari Català-Valencià-Balearhttp://dcvb.iecat.net
AVL. Diccionari Normatiu Valenciàhttp://www.avl.gva.es/dnv
IEC. Diccionari de la Llengua Catalanahttp://dlc.iec.cat
PÉREZ, Plàcid (2009). De jovades i quarterades. Amidaments i equivalències a partir de la relectura del Llibre del Repartiment de la porció reial de Mallorca (s.XIII) a Estudis d'Història Agrària, n.22, Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.
POL, Josep Lluís i Daniel RUIZ. Les mesures tradicionals a les Illes Balears. Equivalències i definicions. http://uom.uib.cat/digitalAssets/278/278105_petro2.pdf
RACV. Diccionari General de la Llengua Valencianahttp://diccionari.llenguavalenciana.com/general/

Comentaris

Publica un comentari a l'entrada