El vocabulari de la natura: GRELLA

Aquesta setmana us presentem una nova edició de la sèrie El vocabulari de la natura, en la qual anem a parlar de la paraula grella. El seu significat és "brot que surt a la soca d’un arbre o a la base d’un arbust", segons el Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (DIEC). En els mateixos termes s'expressa el Diccionari Normatiu Valencià de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (DNV), quan la defineix com a "rebrot d'un arbre".


D'acord amb el Gran Diccionari de la Llengua Catalana (GDLC), aquesta paraula deriva de l'accepció  "brot d'un tubercle o d'un bulb" del mot grill, que prové, al seu torn, del llatí gryllu, el grill insecte per tots conegut (DCVB). L'associació del gryllu llatí a la grella actual l'explica el GDLC a través de la idea de vivacitat dels cants i salts d'aquest ésser viu, vivacitat que comparteixen els rebrots mentre es desenvolupen. 

El Diccionari Català-Valencià-Balear (DCVB) acota l'àrea de coneixença la paraula a la Plana de Vic. Al Principat d'Andorra existeix un paratge anomenat la gorja de la Grella, on està ubicada l'ermita de sant Antoni de la Grella i un pont d'origen romànic, però desconeixem si aquesta Grella està relacionada amb la que ací ens ocupa. 

Ermita de sant Antoni de la Grella, al poble de Sispony (Andorra)

Al conjunt del nostre domini lingüístic es recullen un bon grapat de sinònims d'aquesta paraula, tot començant per grill i continuant per brot, rebrot, brotó, ..., també en un cert sentit guaix o rebroll.

REFERÈNCIES
ALCOVER-MOLL. Diccionari Català-Valencià-Balear. http://dcvb.iecat.net
ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA. Diccionari Normatiu Valencià. http://www.avl.gva.es/dnv
GRUP ENCICLOPÈDIA CATALANA. Gran Diccionari de la Llengua Catalana. http://diccionari.cat
GRUP ENCICLOPÈDIA CATALANA. Grella. http://enciclopedia.cat/search/site/grella
INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS. Diccionari de la Llengua Catalana. http://dlc.iec.cat
LAROUSSE EDITORIAL. Diccionari de sinònims. http://diccionaris.cat

Comentaris