El vocabulari de la natura: PARTSEMENTER

Aquesta setmana incorporem a la sèrie El vocabulari de la natura una paraula nova: 'partsementer'. Malauradament, ni el Diccionari de la Llengua Catalana (DIEC) de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ni tampoc el Diccionari Normatiu Valencià (DNV) de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) la inclouen. És per això que la seua definició l'hem extreta del Diccionari Català-Valencià-Balear (DCVB), on hom diu que un partsementer és "el pagès que ha tret una rompuda que després s'ha plantat vinya que mena a parts".

Tanmateix, el DCVB, tan avesat que ens té a donar-nos la clau de molts dels termes que ací us expliquem, en aquesta ocasió ens remet al Diccionari Aguiló. En aquest sentit, en aquesta altra obra s'explica que un partsementer és "el pagès pobre que té un tros petit de terra que ell o sos passats romperen fent-ne boïga o artiga i després la sembren o planten de vinya, la conreen per son compte i donen la meitat del fruit a l'amo".

Una vinya de Subirats, a l'Alt Penedès
Foto: Maria Rosa Ferré


Pel que fa a la coneixença d'aquest mot, aquesta sembla bastant restringida ja que el Diccionari Aguiló la considera com a pròpia de la localitat de Sant Pere de Ribes, a la comarca del Garraf. I respecte del seu origen, té la pinta que és un compost format a partir de 'part', per posseir el camperol un tros, una part de la terra i dels fruits obtinguts, i 'sementer', en referència a l'acció de sembrar duta a terme per ell. L'etimologia, doncs, seria, d'una banda, del llatí parte, "cadascuna de les coses que resulten de dividir una cosa", i de l'altra, del llatí semĕnte, "llavor de plantes" (DCVB).

REFERÈNCIES
ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA. Diccionari Normatiu Valencià. avl.gva.es/dnv

AGUILÓ, Marià (1915). Diccionari Aguiló. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.

ALCOVER-MOLL. Diccionari Català-Valencià-Balear. dcvb.iecat.net

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS. Diccionari de la Llengua Catalana. dlc.iec.cat

Comentaris