BARCELONA - Vil·la Joana i la Font del Canet

Vídeo-resum de la nostra ruta pel Parc Natura de Collserola, en la qual visitàrem Vil·la Joana (lloc de defunció del poeta Jacint Verdaguer) i la Font del Canet. A més a més estiguérem al barri del Rectoret, a Vallvidrera.

Comentaris