El vocabulari de la natura: ARJOLA

Aquesta setmana us presentem una nova edició de la sèrie El vocabulari de la natura. En ella, la protagonista és la paraula 'arjola'. Aquest terme no és recollit ni pel Diccionari de la Llengua Catalana (DIEC) de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ni pel Diccionari Normatiu Valencià (DNV) de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Així mateix, tampoc el trobem al Gran Diccionari de la Llengua Catalana (GDLC). 

Amb tot, la seua definició l'hem extreta del Diccionari del Català de l'Alguer (DCAS) publicat el 1988 per Josep Sanna i Useri. Segons aquest, una 'arjola' és un "petit terré a on se pis­ta i neteja lo forment" o, també, un "bocinet de terra fina a on se sembra la llavor per poguer, des­prés, trasplantar les plantes" (DCAS). Per la seua banda, el Diccionari Català-Valencià-Balear (DCVB) defineix el mot com a "era de batre" i circumscriu el coneixement i l'ús de la paraula 'arjola' a la ciutat de l'Alguer, l'única ciutat de Sardenya i de tot l'Estat italià on s'ha conservat i encara es parla el català, o alguerés.

Era de batre, o arjola, a Fornalutx, a l'illa de Mallorca

Pel que fa a l'etimologia del terme, 'arjola' deriva del llatí arĕŏla, "era petita" (DCVB). Ara bé, el Diccionari d'Alguerés (DA) puntualitza que pot provindre d'una forma llatina vulgar *ariola que, en italià, hauria donat la paraula aiuòla, amb el mateix significat. Amb tot, Corbera (2000: 158) i Navarro Gómez (2014: 483) creuen que 'arjola' no és un terme genuïnament català i consideren que s'incorporà a l'alguerés per via del logudorés, que és un dialecte de la llengua sarda, o directament per interferència del sard.

REFERÈNCIES
ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA. Diccionari Normatiu Valencià. http://www.avl.gva.es/dnv

ALCOVER-MOLL. Diccionari Català-Valencià-Balear. http://dcvb.iecat.net

ALGUERES.NET. Diccionari d'Alguerés. Disponible en línia a: algueres.net

CORBERA, Jaume (2000). Caracterització del lèxic alguerès: (contribució al coneixement del lèxic alguerès modern). Palma: Universitat de les Illes Balears.

GRUP ENCICLOPÈDIA CATALANA. Gran Diccionari de la Llengua Catalana. http://diccionari.cat

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS. Diccionari de la Llengua Catalana. http://dlc.iec.cat

NAVARRO GÓMEZ, Pere (2014). El lèxic alguerès de l'agricultura i la ramaderia. Estudis romànics, v. 36, p. 467-617.

SANNA I USERI, Josep (1988). Diccionari del Català a l'Alguer.

Comentaris