El vocabulari de la natura: ALOU

Aquesta setmana incorporem una nova paraula al nostre particular vocabulari de la natura. En aquesta ocasió, us fem arribar quatre ratlles sobre el terme 'alou', que defineix el Diccionari de la Llengua Catalana (DIEC) de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) com una "propietat territorial lliure i exempta de tota càrrega i dret senyorial". També el Diccionari Normatiu Valencià (DNV) de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua parla d'un alou com aquella "propietat territorial plena i lliure de qualsevol càrrega o dret senyorial". Així doncs, cap d'aquestes dues caracteritzacions ens interessa a l'hora d'assenyalar, tal com recull el Diccionari Català-Valencià-Balear, que el mot 'alou' és sinònim de "contrada, comarca", concretament quan és utilitzat en plural.

Des del poblat d'Orlell, al terme de la Vall d'Uixó,
s'albiren els alous de la Plana Baixa, cap a l'est,
i a ponent queden els de la serra d'Espadà.

Així doncs, aquesta paraula derivada del fràncic alōd, que vol dir "possessió plena", també s'aplica a una "extensió de terra determinada en relació a un lloc o nucli geogràfic" (DCVB). Ara bé, pareix clar que el seu significat original és el primer que hem reproduït i que apareix als diccionaris normatius de la nostra llengua.

Pel que fa a l'extensió territorial del significat d'alou com a sinònim de "contrada, comarca", el DCVB el redueix al Solsonès i assenyala específicament el poble de Pinós. El terme, endemés, apareix en nombrosos topònims catalans i mallorquins. Malgrat açò, és probable que, en aquests casos, faça referència a l'accepció jurídica del terme. 

REFERÈNCIES
ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA. Diccionari Normatiu Valencià. avl.gva.es/dnv

ALCOVER-MOLL. Diccionari Català-Valencià-Balear. dcvb.iecat.net

INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA. Visor VISSIR. www.icc.cat/vissir3/

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS. Diccionari de la Llengua Catalana. dlc.iec.cat 

Comentaris