El vocabulari de la natura: MOTXA

Aquesta setmana s'incorpora al nostre particular vocabulari de la natura una nova paraula. Es tracta del terme 'motxa', substantiu que designa, d'acord amb el Diccionari Català-Valencià-Balear (DCVB), una classe d'aixada, que és "grossa" i que és usada "per a arrencar vinya i arbustos". En canvi, ni el Diccionari de la Llengua Catalana (DIEC) de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ni el Diccionari Normatiu Valencià (DNV) de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) fan esment d'aquest mot.

La ferramenta de més a l'esquerra és una aixada motxa
Font: IEC

Segons indica el mateix DCVB, l'aixada motxa "té el tall de devers 10 cm. d'amplària i un escarpell a la part posterior, i serveix per tallar brossa de la garriga". Així mateix, és una paraula coneguda a la Llitera; i també a Falset, al Priorat. A banda, ha estat documentada també al Baix Camp (Vilà, 1991).

Quant a l'etimologia, prové de l'adjectiu 'motxo', que va ser incorporat a la llengua catalana des del castellà mocho. Al seu torn, aquest mot deriva del llatí mŭtĭlu, "trencat".

REFERÈNCIES

ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA. Diccionari Normatiu Valencià. avl.gva.es/dnv

ALCOVER-MOLL. Diccionari Català-Valencià-Balear. dcvb.iecat.net

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS. Diccionari de la Llengua Catalana. dlc.iec.cat 

VILÀ, Núria (1991). Estudi del vocabulari de les eines agrícoles a la comarca del Baix Camp. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.

Comentaris