Embassament del Sitjar - Masos del Sitjar (Onda - Ribesalbes)

En aquest programa de Camins en la Natura, un nodrit equip format per Marc, Salva, Aarón i jo, Ismael, vam visitar l'Embassament del Sitjar, situat entre els termes d'Onda i de Ribesalbes, així com els Masos del Sitjar, al terme d'Onda, abandonats a la dècada del 1950 com a conseqüència de la construcció de l'embassament.

Comentaris