El vocabulari de la natura: BASTONAGA

Aquesta setmana incorporem una nova paraula al nostre particular vocabulari de la natura. I ho fem amb una pròpia de dos llocs del domini lingüístic de la nostra llengua ben allunyats, com són l'Alguer i Tortosa. Ni el Diccionari de la Llengua Catalana (DIEC) de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ni el Diccionari Normatiu Valencià (DNV) de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) se'n fan ressò del terme 'bastonaga'. És per açò que la seua definició l'agafem del Diccionari Català-Valencià-Balear (DCVB), on s'explica que és el mateix que una pastanaga, és a dir, una safanòria, és a dir, una bastanaga, és a dir, una carrota, és a dir, una carlota, entre d'altres denominacions.

Bastonagues

I és que, en la llengua catalana, hi ha moltes paraules per a referir-se a aquesta hortalissa. En el cas que ens ocupa, el de la bastonaga, aquest mot, i tots els de la seua "família", com és el cas de 'pastanaga', 'pastenaga', 'bastanaga' o 'mastenaga', deriven del llatí pastināca, amb el mateix significat (DCVB). Concretament, la paraula tortosina i algueresa passà el filtre del mossàrab abans d'arribar al català (Corbera, 2000). En canvi, 'safanòria' i les seues variants provenen de l'àrab isfanāríya, amb el mateix significat. Per últim, 'carrota' i 'carlota' són derivats del francès carotte, que és com els gals es refereixen a l'hortalissa que protagonitza aquest escrit. Al seu torn, aquest mot prové del llatí carōta, que té el mateix significat.

En el cas particular de l'Alguer, endemés, existeix l'expressió "del color de la bastonaga" per a fer referència a la tonalitat que, a la resta de territoris de parla catalana, anomenen "color carabassa".

REFERÈNCIES
ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA. Diccionari Normatiu Valencià. avl.gva.es/dnv

ALCOVER-MOLL. Diccionari Català-Valencià-Balear. dcvb.iecat.net

CORBERA, Jaume (2000). Caracterització del lèxic alguerès: contribució al coneixement del lèxic alguerès modern. Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears. 

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS. Diccionari de la Llengua Catalana. dlc.iec.cat 

Comentaris