El vocabulari de la natura: BÒFIA

Aquesta setmana incorporem una nova paraula al nostre particular vocabulari de la natura. Segur que, d'entrada, en pensar en la bòfia ens vénen al cap les imatges d'unes persones uniformades i armades que es desplacen en vehicles amb llums i sirenes. Tanmateix, la bòfia que a nosaltres ens ocupa ací no té res a veure amb això. I és que el Diccionari de la Llengua Catalana (DIEC) de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) recull com a primera accepció del terme: "cavitat produïda en alguna cosa per bofegament de la capa que la revesteix o per emportament de matèria". Més genèricament, el Diccionari Normatiu Valencià (DNV) de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) indica que el mot 'bòfia' és sinònim d' 'avenc', "cavitat natural profunda de parets verticals o quasi verticals".

Així doncs, qui ens dóna d'una manera més exacta el significat que busquem és el Diccionari Català-Valencià-Balear (DCVB), que defineix la paraula com a "clotada produïda en terra per l'acció de les aigües de pluja". En efecte, una bòfia, a la Catalunya Central, és açò mateix, el clot o esvoranc que fa l'aigua de pluja al terra. La petjada del terme en la toponímia confirma, endemés, la distribució geogràfica que apunta el DCVB, i l'amplia una miqueta més arreu del Pirineu. Per tant, entre Ortoneda i la serra de Boumort, al Pallars Jussà, queden els clots de la Bòfia. En singular el tenim entre Gramós i el bosc comunal de la parròquia d'Hortó, a l'Alt Urgell. Tenim també que la Bòfia és el nom d'una cavitat, d'una rasa i d'un serrat situats al port del Comte, al terme de la Coma i la Pedra, al Solsonès. A la mateixa comarca, a prop del nucli de Cavallera, al terme d'Odèn, hi és un avenc o sima dit la bòfia de Torremàs, o de Montserrat Ubach. La Bòfia també és un pla situat per dalt dels cingles de sant Salvador, al terme de Capolat, al Berguedà. En aquesta mateixa demarcació, la collada de la Bòfia separa els termes de Bagà i de Guardiola de Berguedà. I, a més a més, la Bòfia dóna nom a una partida urbanitzada a tocar del riu Anoia, a la Torre de Claramunt, a la comarca de l'Anoia.

Forat de la Bòfia, cavitat situada al
port del Comte, al terme de la Coma i
la Pedra, a la comarca del Solsonès.
Font: Relleus.cat

Però, quin és l'origen del terme? Segons apunta el DCVB podria haver aparegut per metàtesi de la forma fòvia, construïda a partir del llatí fovĕa, és a dir, "clot".

REFERÈNCIES
ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA. Diccionari Normatiu Valencià. avl.gva.es/dnv

ALCOVER-MOLL. Diccionari Català-Valencià-Balear. dcvb.iecat.net

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS. Diccionari de la Llengua Catalana. dlc.iec.cat 

INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA. Visor VISSIR. www.icc.cat/vissir3/

Comentaris