El vocabulari de la natura: PRIM

Aquesta setmana accedeix una nova paraula al nostre particular vocabulari de la natura. Es tracta de 'prim', terme que usem com a antònim de 'gros', referit sovint a una persona que ens fa l'efecte que pesa menys del compte. En aquest sentit, el Diccionari de la Llengua Catalana (DIEC) de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) indica, en efecte, que l'adjectiu 'prim' és aplicat a allò "que té relativament poc gruix". De la mateixa manera, explica el Diccionari Normatiu Valencià (DNV) de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) que una cosa prima és aquella que té "poc de greix o poc de teixit adipós" o que presenta "relativament poca grossària". 

A partir d'aquesta accepció va haver de formar-se la que ens ocupa ací. I és que un prim, com a substantiu i no com a adjectiu, a la Ribera d'Ebre, és un "paratge del riu on hi ha molt poc gruix d'aigua", segons manifesta el Diccionari Català-Valencià-Balear (DCVB). En sintonia amb aquesta interpretació del qualificatiu, tenim també que els de Culla i els de la Torre d'en Besora, a la comarca de l'Alt Maestrat, anomenen amb el topònim del Prim a sengles carenes estretes situades a la serra d'en Segures i a la serra Esparreguera, respectivament. D'altra banda, a la Pobla de Lillet, al Berguedà, dels trossos de terra improductius en diuen prims (DCVB).

El Prim de la serra d'Esparreguera, situat en un extrem del terme de la Torre d'en Besora
Font: Mapa de l'Institut Cartogràfic Valencià

Quant a l'etimologia de la paraula, deriva del llatí prīmu, "primer" o "fi, subtil" (DCVB).

REFERÈNCIES

ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA. Diccionari Normatiu Valencià. avl.gva.es/dnv

ALCOVER-MOLL. Diccionari Català-Valencià-Balear. dcvb.iecat.net

INSTITUT CARTOGRÀFIC VALENCIÀ. Visor TERRASIT. visor.gva.es

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS. Diccionari de la Llengua Catalana. dlc.iec.cat 

Comentaris