El Vocabulari de la Natura: SITJA

Aquesta setmana vos presentem una nova paraula del nostre Vocabulari de la Natura. Anem a parlar del mot sitja que, segons l'Acadèmia Valenciana de la Llengua en la definició que ens interessa, és un <<lloc subterrani i sec que servix per a guardar la collita, especialment de cereals>>. També es pot remetre simplement a un <<clot profund a la terra> (segons el Diccionari Català-Valencià-Balear) o a una presó subterrània, masmorra (segons el Diccionari de la Llengua Catalana de l'IEC). 

L'etimologia de sitja no està massa clara. Tot apunta a un origen ibèric ja que els autors que han intentat lligar aquesta paraula amb l'àrab o amb el llatí no han tingut èxit. En principi, el seu significat original hauria sigut només el de clot profund al terra, i d'ací n'haurien eixit la resta. També l'ortografia ha variat notablement fins a l'actualitat ja que, en textos antics, llegim cija, citja, ciga o sija. 

Sitja està arreplegada al Diccionari Normatiu Valencià i al Diccionari de la Llengua Catalana. També, com ja hem dit, se'n fa ressò d'ella el Diccionari Català-Valencià-Balear. Finalment, el Diccionari General de la Llengua Valenciana, no normatiu ni oficial, la recull però manté l'ortografia arcaica sija.

Sitja

Com ocorre en algunes ocasions, aquest mot ha quedat fossilitzat en alguns refranys. Per exemple, es diu que <<aigua de gener, blat en la sitja i vi en el celler>>. També es conserva en topònims, com ara el Sitjar, partida del terme d'Onda (comarca de la Plana Baixa, País Valencià) on s'ubica l'embassament homònim o Can Sitjar (antiga masia ubicada a Barcelona, engolida per la ciutat i ja enderrocada). A més a més, algun que altre establiment de restauració ha utilitzat aquesta paraula com a marca comercial.

REFERÈNCIES:
ALCOVER-MOLL. Diccionari Català-Valencià-Balear. http://dcvb.iecat.net
AVL. Diccionari Normatiu Valencià. http://www.avl.gva.es/dnv
IEC. Diccionari de la Llengua Catalana. http://dlc.iec.cat
RACV. Diccionari General de la Llengua Valenciana. http://diccionari.llenguavalenciana.com/general/

Comentaris