El vocabulari de la natura: EIXERMAR

Aquesta setmana us presentem una nova paraula de la nostra sèrie El vocabulari de la natura. Hui us parlem del verb 'eixermar', el significat del qual és 'netejar d’esbarzers, de mates, etc.' d'acord amb el Diccionari de la Llengua Catalana (DIEC) de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC). De la mateixa manera, per al Diccionari Normatiu Valencià (DNV) de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua vol dir 'netejar (un camp, un marge o un camí) d'arbustos o de mates'.


Etimològicament, aquest mot deriva del llatí ex-ĕrĕmare, o siga, 'treure un erm, fer cessar d'esser erma una terra' (DCVB). Al seu torn, els romans prengueren ĕrĕmu del grec érēmos, 'desert, solitari' (GDLC). Per tant, quan algú eixermava un terreny, el condicionava per a ficar-lo en producció.


Pel que fa a l'àmbit de coneixença d'eixermar, aquest s'estén per tot el territori del català oriental. Tanmateix, segons la zona que siga, el significat de la paraula varia lleugerament. Per això, al Camp de Tarragona i a la Segarra per eixermar entenen 'arrabassar una terra, tallar la brossa de la garriga i convertir aquesta en terra laborable', mentre que a les illes de Mallorca i de Menorca, 'netejar la terra tallant o arrabassant les herbes i arbusts que hi creixen i dificulten el conreu o el trànsit' (DCVB).

REFERÈNCIES
ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA. Diccionari Normatiu Valencià. http://www.avl.gva.es/dnv
ALCOVER-MOLL. Diccionari Català-Valencià-Balear. http://dcvb.iecat.net
GRUP ENCICLOPÈDIA CATALANA. Gran Diccionari de la Llengua Catalana. http://diccionari.cat
INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS. Diccionari de la Llengua Catalana. http://dlc.iec.cat

Comentaris