El vocabulari de la natura: CUCAROLLA

Aquesta setmana us presentem una nova incorporació al nostre particular vocabulari de la natura. En aquesta ocasió, parlem de la paraula 'cucarolla'. Segons el Diccionari Normatiu Valencià (DNV) de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), vol dir "caperutxa alta i prima feta de cartó i de tela", mentre que el Diccionari de la Llengua Catalana (DIEC) de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) no en fa esment d'ella. Igualment, el Diccionari Català-Valencià-Balear (DCVB) la defineix com a "caperutxa, cobricap alt i prim".

Cucarolla de Pilar Perales, a Almassora
Fotògraf: Vicent Llop Rovira

Amb tot, no és aquest ben bé el significat que a nosaltres ens ocupa ara. Així doncs, en el medi rural, les cucarolles són també un tipus de construcció popular el sostre de la qual recorda a les caperutxes de les monges. I d'ací el nom. Aquesta caracterització no apareix a cap dels nostres diccionaris, segurament, per ser molt local. En aquest sentit, pareix ser pròpia del poble d'Almassora, a la Plana Alta. Precisament, és al terme d'aquesta localitat on el mot ha deixat petjada als topònims: la cucarolla de les Doblones o la cucarolla de Pilar Perales són dos exemples.

REFERÈNCIES
ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA. Diccionari Normatiu Valencià. avl.gva.es/dnv

ALCOVER-MOLL. Diccionari Català-Valencià-Balear. dcvb.iecat.net

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS. Diccionari de la Llengua Catalana. dlc.iec.cat

Comentaris