El vocabulari de la natura: FESA

Aquesta setmana incorporem una nova paraula a la nostra sèrie El vocabulari de la natura. En aquesta ocasió, la protagonista és la paraula 'fesa'. Tal com assenyala el Diccionari Català-Valencià-Balear (DCVB), a Mallorca i a Menorca l'usen per tal de referir-se al "tall llarguer i estret que es fa a l'orella d'un cap de bestiar, especialment ovelles i cabres, com a senyal per a conèixer de quin propietari són". 

Exemple de fesa
Font: Malalts de toponímia

En la mateixa línia, el Diccionari de la Llengua Catalana (DIEC) de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) defineix aquest terme, entre d'altres accepcions recollides, com el "tall que es fa a les orelles dels caps de bestiar per reconèixer-los". Així mateix, el Diccionari Normatiu Valencià (DNV) de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) explica que una fesa és un "tall llarg i estret que es fa en l'orella d'un cap de bestiar, especialment en el cas d'ovelles i de cabres, com a senyal per a reconéixer-les".

Pel que fa a l'origen del terme, el DCVB remet a l'etimologia del verb 'fendre', "dividir una cosa en dues o més parts per ruptura o per tallament", que deriva del llatí fĭndĕre, amb el mateix significat.

Aquesta etimologia fa que la paraula 'fesa', a banda de fer referència al tall que es practica a l'orella dels caps de bestiar, s'haja convertit també en un terme que designa els clevills i les obertures molt estretes a les muntanyes, i amb aquest significat podríem relacionar el topònim del cap de la Fesa, a la divisòria dels termes de d'Alàs i Cerc i de la Vansa i Fórnols, a l'Alt Urgell.

A més a més, al País Valencià, una fesa és també una "presa d'aigües consistent en una comporta gran feta en una séquia principal per a obrir séquies secundàries més menudes" (DNV). De fet, a les comarques valencianes de l'Horta i de la Ribera Alta hi ha desenes de partidors de séquies on apareix aquest mot. Alguns exemples són la fesa d'Aliaga, al terme d'Alcàsser, que ha estat engolida per un polígon industrial; la fesa d'Arnau, al terme de Gavarda; o la fesa de la Canaleta, al terme de Benimuslem.

La fesa d'Algemesí i d'Albalat

Al Pallars Sobirà, una fesa també és "cadascuna de les dues meitats en què es divideix el porc mort, un cop trets els pernils, el cap i els menuts" (DCVB).

REFERÈNCIES
ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA. Diccionari Normatiu Valencià. avl.gva.es/dnv

ALCOVER-MOLL. Diccionari Català-Valencià-Balear. dcvb.iecat.net

INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA. Visor VISSIR. www.icc.cat/vissir3/

INSTITUT CARTOGRÀFIC VALENCIÀ. Visor TERRASIT. visor.gva.es

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS. Diccionari de la Llengua Catalana. dlc.iec.cat

Comentaris