El vocabulari de la natura: FRONTUNI

Aquesta setmana incorporem una nova paraula al nostre particular vocabulari de la natura. És 'frontuni', un terme propi del català de l'Alguer que no apareix ni al Diccionari de la Llengua Catalana (DIEC) de l'Institut d'Estudis Catalans ni al Diccionari Normatiu Valencià (DNV) de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Tampoc se'n fa ressò d'ell el Diccionari Català-Valencià-Balear (DCVB), per la qual cosa la seua definició l'agafem del Diccionari Català de l'Alguer, on es diu que un frontuni és un "gran roca a pico a vora de la marina". 

És a dir, quan els algueresos parlen d'un frontuni es refereixen a un penya-segat o a un cap que cau en vertical cap a la mar. Concretament, el topònim genèric de Lo Frontuni l'usen per a referir-se al cap de la Caça, un accident geogràfic situat a la seua costa que va ser rebatejat durant el segle XIX per les caceres organitzades pels nobles a la zona. L'Alguer també té una advocació mariana amb aquesta paraula, Nostra Senyora del Frontuni, protectora dels pescadors i a la qual l'escriptor i poeta de l'Alguer Pere Lluís Alvau li dedica uns versos. "Santa Mare, / Senyora del mar, de la terra i del cel, / protegiu sempre / los ardimentosos navegadors / que, per se guanyar la vida, / vanen d’una banda a l’altra / d’aquest mar tumultuòs. / Benèiu i pregau / pels ardimentosos navegadors / que en mig de mil tempestes / vos fanen invocacions / i quan sòn a sota del frontuni / del Cap de la caça / se fanen lo Senial de la Creu / mirant la Vostra imatge miraculosa / que protigi tots los navegadors / i les families que esperen en terra".

Lo Frontuni, o cap de la Caça, a l'Alguer
Fotògrafa: Teresa Grau

Pel que a l'origen del terme, la paraula podria procedir del llatí frŏnte, que, entre d'altres, es refereix segons el DCVB a la "part anterior d'un edifici, construcció, objecte material qualsevol". Tanmateix, aquesta paraula no va arribar al català de l'Alguer directament des de la llengua dels romans, sinó que pareix ser un manlleu del napolità fruntone, amb el mateix significat.

REFERÈNCIES
ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA. Diccionari Normatiu Valencià. avl.gva.es/dnv

ALCOVER-MOLL. Diccionari Català-Valencià-Balear. dcvb.iecat.net

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS. Diccionari de la Llengua Catalana. dlc.iec.cat 

SANNA, Josep (1988). Diccionari Català de l'Alguer. Barcelona: Fundació del II Congrés de la Llengua Catalana.

STORIE DI ALGHERO (2016). Nostra Senyora del Frontuni. storiedialghero.it/nostra-senyora-del-frontuni.

Comentaris