Calaix d'interior: problemes elèctrics a la Todolella

Aquesta setmana us presentem una nova publicació de la sèrie Calaix d'interior en la qual és protagonista la localitat de la Todolella, situada a la comarca dels Ports, a l'extrem nord del País Valencià.

Vista general de la Todolella

A l'iniciar-se el segle XX, l'electricitat no havia arribat a cap poble dels Ports, ni tan sols a la seua capital, Morella. Per això, per exemple, els morellans havien d'enllumenar els seus carrers amb fanals d'acetilè quan es feia de nit (Querol, 1995: 58). 

Açò, però, no tardaria massa temps en canviar, ja que en la primera dècada del 1900 es fundaren les empreses 'Eléctrica Morellana' i 'Eléctrica Villafranquina', les quals van estendre en poc de temps la xarxa elèctrica a quasi tots els pobles de la comarca (Escrig, 1990: 57; Querol, 1995: 58). Amb l'arribada de la llum a Xiva el 1957 es completà l'electrificació d'aquest territori (Querol, 1995: 58). 


Ara bé, el desenvolupament de la xarxa exempt de conflictes, com ara el que va enfrontar el poble de la Todolella amb l'Elèctrica Morellana i que van recollir les pàgines del diari Correo Ibérico l'any 1907:

"Parece, por lo que se desprende de una comunicación de la guardia civil de Forcall, que la rotura y desperfectos en los cables y línea telegráfica de la Sociedad "La Eléctrica Morellana" que suministra fluido público y particular á Morella y Forcall, es una venganza del pueblo de Todolella. 

Se dice en dicho oficio, que cuando se tendió la línea, reclamaron una indemnización los interesados del pueblo de Todolella, cuya indemnización ofreció a dar el presidente de dicha sociedad. 

Entre el alcalde de Todolella y el presidente, se cruzaron algunas cartas por especie de dos años y todo eran promesas y buenos propósitos.

Por fin, el día 15 de Febrero, dicho presidente ofició al alcalde que como se había concedido por R.O. la expropiación forzosa, no tenían derecho á reclamación alguna.

En vista de esto el día 20 de Febrero marchó a Morella con el alcalde, una comisión de vecinos para enterar de lo ocurrido á un abogado y llevar el asunto á los tribunales. 

El día 23 de dicho mes se reunieron en sesión los propietarios perjudicados, la cual presidió el alcalde y acordaron insistir en la reclamación de los derechos que les pertenecen. 

Y el día 24 fué rota la línea telefónica entre los pueblos de Forcall y Morella"

Intèrprets del ball tradicional de la Todolella davant del Castell del poble

No hem sabut com es va resoldre el conflicte, però sembla clar que els todolellans no podien estar gens contents amb l'arribada de la "modernització" al seu poble. Encara menys quan el febrer de 1908, només un any després del relat anterior, el pastor local Agustín Membrado estava en un camp amb les seues ovelles i, per raons que ens són ignotes, va trencar l'aïllant d'un cable de la mateixa "Eléctrica Morellana". L'home va morir a l'acte. 

BIBLIOGRAFIA
ANÒNIM (1907, 5 de març). Regionales: Forcall. Correo Ibérico, p. 2, n. 946.

ANÒNIM (1908, 19 de febrer). Desde Castellón: Desgracia en Todolella. Las Provincias, p. 2, n. 15.145.

ESCRIG, Juan José (1990). Estudio sobre los origenes del alumbrado eléctrico en Atzaneta del Maestrat. A Boletín del Centre d'Estudis del Maestrat, n. 32, p. 57-58.

QUEROL, Ernest (1995). La comarca dels Ports. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. 

Comentaris