El vocabulari de la natura: RELLASCA

Aquesta setmana incorporem una nova paraula al nostre vocabulari de la natura. És el terme 'rellasca', que no apareix ni al Diccionari de la Llengua Catalana (DIEC) de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ni tampoc al Diccionari Normatiu Valencià (DNV) de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). La definició, per tant, l'agafem del Diccionari Català-Valencià-Balear (DCVB), que assenyala que aquest mot fa referència aa un "corriol de pedres menudes, que s'esllavissen fàcilment, en un coster de muntanya".

Pel que fa a l'origen de la paraula, el DCVB indica que comparteix arrel amb el verb 'relliscar'. Per tant, en última instància, derivaria d'una forma llatina *līsicare, "fregar fins a fer tornar llis". Tanmateix, aquesta explicació no és compartida per Rizos Jiménez (2005), autor que adverteix que Joan Coromines va detectar a la Ribagorça, tant a la catalana com a l'aragonesa, un munt de paraules com 'raller', 'rallera', 'rallesos' o la mateixa 'rellasca' que tenien una idea comuna al voltant dels significats de 'clevill' i 'pedregós'. Per açò, defensa que la paraula que ens ocupa ha d'estar emparentada amb el basc arrailu, "tall", i amb l'occità arral, "llimadura". Amb tot, Hubschmid va proposar que provenia del llatí radulare, "rascar, ratllar", mentre que Coromines li donà un origen preromà.

Dins del cercle, la Rellasca, partida del terme de la
Torre de Capdella, entre el poble de la Plana de
Mont-ros i el despoblat de Gramenet, al Pallars Jussà

La paraula 'rellasca' també ha deixat la seua petjada a la toponímia. Així, entre Ancs, Mencui i Estac, al Pallars Sobirà, hi és el bony de la Rellasca. Així mateix, la Rellasca és una partida situada entre la Plana de Mont-ros i el despoblat de Gramenet, a la Vall Fosca, al Pallars Jussà. També s'escolta el terme com un genèric al poble de Sopeira, a la Ribagorça.

REFERÈNCIES
ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA. Diccionari Normatiu Valencià. avl.gva.es/dnv

ALCOVER-MOLL. Diccionari Català-Valencià-Balear. dcvb.iecat.net

INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA. Visor VISSIR. www.icc.cat/vissir3/

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS. Diccionari de la Llengua Catalana. dlc.iec.cat

RIZOS JIMÉNEZ, Carlos Ángel (2001). Toponimia de la Baja Ribagorza Occidental. Disponible en línia a https://www.tesisenred.net/handle/10803/8175#page=1.

Comentaris