El vocabulari de la natura: TAIBOLA

Aquesta setmana vos presentem una nova entrada del nostre vocabulari de la natura. Anem a parlar de la paraula taibola, que vol dir: <<caixa estreta i redona, de fusta o de suro, on els caçadors porten el furó>>.

Taibola és un terme poc conegut en la llengua general, fora de l'àmbit de la cacera, que és on s'utilitza. El seu ús només es registra en valencià i és una paraula totalment desconeguda a la resta de l'àmbit lingüístic del català. De fet, Alcover-Moll, en el seu Diccionari Català-Valencià-Balear, ja l'acota al País Valencià. No està recollida al Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, però sí que la podem trobar al Diccionari Normatiu Valencià de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, d'on hem pres l'anterior definició, i al Diccionari General de la Llengua Valenciana de la RACV. 

L'origen d'aquesta paraula està al terme àrab taybut, que vol dir arca. A partir d'aquesta definició es va originar la taibola com a recipient que amaga el furó. També com a lloc on amagar-se i com a lloc on privar de llibertat a una persona (presó). La RACV i el DCVB d'Alcover-Moll recullen un quart significat, tomba o sepulcre, basant-se en el Diccionari Valencià-Castellà de Josep Escrig i Martínez (1871). Cal assenyalar que taybut prové al seu torn de l'àrab tabut, taüt. 

L'evolució des de taybut fins a taibola l'expliquen Alcover-Moll argumentant que la terminació de la paraula valenciana està influenciada per la paraula murciana gaibola garibola, que té el mateix significat però que s'origina des del llatí caveola. 

No hem trobat cap paraula sinònima a la resta del domini lingüístic del català per a referir-se a la nostra taibola. En castellà s'anomena huronera, garigola o garigolo.


REFERÈNCIES
ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA. Diccionari Normatiu Valencià. Disponible en línia en: http://www.avl.gva.es/dnv
ALCOVER i MOLL. Diccionari Català-Valencià-Balear. Disponible en línia en: http://dcvb.iecat.net
INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS. Diccionari de la Llengua Catalana. Disponible en línia en: http://dlc.iec.cat
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. Disponible en línia en: http://lema.rae.es/drae/
REIAL ACADÈMIA DE CULTURA VALENCIANA. Diccionari General de la Llengua Valenciana. Disponible en línia en: http://diccionari.llenguavalenciana.com/general/

Comentaris