El vocabulari de la natura: CALL

Aquesta setmana incorporem una nova paraula a la sèrie El vocabulari de la natura. Hui, la protagonista és 'call'. En nomenar-la, a tots ens ve al cap el significat de jueria o el de les durícies dels peus. Tanmateix, l'accepció del mot que ens interessa no és aquesta. Així doncs, nosaltres us parlem de 'call' en el sentit de "pas estret i enclotat, entre dues roques o entre dues parets", tal com defineix el terme el Diccionari de la Llengua Catalana (DIEC) de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC). Pràcticament de la mateixa manera ho fa el Diccionari Normatiu Valencià (DNV) de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) en dir que un call és un " pas estret i enclotat o situat entre dos parets o entre dos roques".

L'estret del Forn, exemple de call, al terme de Queralbs, al Ripollès.

A banda, i amb el manteniment de la idea d'estretor que ens donen les caracteritzacions acabades de reproduir, també se'n diu 'call' a l' "indret on un riu passa encaixonat" (DIEC) o "lloc per on un riu passa encaixonat" (DNV).

En tot cas, la paraula 'call' deriva del llatí calle, amb el significat de "camí estret", segons afirma el Diccionari Català-Valencià-Balear (DCVB). Ara bé, els altres dos calls que esmentàvem, aliens a aquesta publicació, provenen l'un del llatí callum, "duralló", i l'altre de la barreja entre l'hebreu ḳaḥal, "assemblea" o "sinagoga" i el llatí calle (DCVB).

Pel que fa a l'àmbit de coneixença d'aquesta paraula, el significat de "camí estret" és conegut a les comarques de la Plana de Vic i del Vallès. L'altre, el del riu, s'usa als pobles de Sallent, al Bages, i de Manlleu, a Osona.

REFERÈNCIES
ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA. Diccionari Normatiu Valencià. http://www.avl.gva.es/dnv

ALCOVER-MOLL. Diccionari Català-Valencià-Balear. http://dcvb.iecat.net

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS. Diccionari de la Llengua Catalana. http://dlc.iec.cat

Comentaris